Quà tết The Wine Box

THE WINE BOX 06

1.550.000 VNĐ
Combo Wine Box 06 bao gồm:
 • Roasted Almond - Hạnh Nhân Rang Mộc Millinuts 265g
 • Pitaschio - Hạt Dẻ Cười Millinuts 210g
 • In-Shell Macadamia - Mắc Ca Nguyên Vỏ Millinuts 235g
 • Biscotti Mixed Nuts Classic Millinuts 190g
 • Vang Pháp BDX Revolution Merlot
 • Hộp Gỗ Vân Vàng + Túi & Phụ Kiện Rượu size L

THE WINE BOX 19

3.690.000 VNĐ
Combo Wine Box 19 bao gồm:
 • Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ Millinuts - Hủ Thủy Tinh Hướng Dương 60g
 • Hạt Dẻ Cười Mỹ Millinuts - Hủ Thủy Tinh Hoa Mai 60g
 • Hạt Sen Wasibi Millinuts - Hủ Thủy Tinh Hoa Sen 30g
 • Vang Chile Clos de Luz Massal 1945 Cabernet Sauvignon
 • Vang Chile Clos de Luz Massal 1945 Carmenere
 • Hộp Gỗ Vân Vàng + Túi & Phụ Kiện Rượu size XL

THE WINE BOX 18

2.150.000 VNĐ
Combo Wine Box 18 bao gồm:
 • Roasted Almond - Hạnh Nhân Rang Mộc Millinuts 265g
 • Pitaschio - Hạt Dẻ Cười Millinuts 210g
 • In-Shell Macadamia - Mắc Ca Nguyên Vỏ Millinuts 235g
 • Biscotti Mixed Nuts Classic Millinuts 190g
 • Vang Pháp BDX Revolution Merlot
 • Vang Pháp BDX Revolution Merlot
 • Hộp Gỗ Vân Vàng + Túi & Phụ Kiện Rượu size XL

THE WINE BOX 17

1.950.000 VNĐ
Combo Wine Box 17 bao gồm:
 • Hạt Mắc Ca Nguyên Vỏ Bazanland 230g
 • Hạt Điều Vỏ Lụa Rang Muối Bazanland 200g
 • Khô Bò Sấy Sợi Bazanland 125g
 • Khô Gà Lá Chanh Bazanland 95g
 • Vang Ý Vinuva Nero d’Avola Sicilia
 • Vang Ý Vinuva Nero d’Avola Sicilia
 • Hộp Gỗ Nâu + Túi & Phụ Kiện Rượu size XL

THE WINE BOX 16

2.100.000 VNĐ
Combo Wine Box 16 bao gồm:
 • Khô Gà Lá Chanh Mamafood 80g
 • Khô Cá Thiều Cán Lát Mamafood 115g
 • Hạt Điều - Tỏi Ớt Mamafood 200g
 • Ba Rọi Sấy Giòn Mamafood 90g
 • Vang TBN Siglo Saco
 • Vang TBN Siglo Saco
 • Hộp Gỗ Nâu + Túi & Phụ Kiện Rượu size XL

THE WINE BOX 15

1.890.000 VNĐ
Combo Wine Box 15 bao gồm:
 • Hạt Mắc Ca Nguyên Vỏ Millinuts 230g - Hủ Thủy Tinh 500ml
 • Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ Millinuts 250g - Hủ Thủy Tinh 500ml
 • Hạt Dẻ Cười Mỹ Millinuts 230g - Hủ Thủy Tinh 500ml
 • Vang Pháp Pure Petit Verdot
 • Hộp Gỗ Vân Vàng + Túi & Phụ Kiện Rượu size L

THE WINE BOX 12

2.150.000 VNĐ
Combo Wine Box 12 bao gồm:
 • Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ Millinuts - Hủ Thủy Tinh Hướng Dương 60g
 • Hạt Dẻ Cười Mỹ Millinuts - Hủ Thủy Tinh Hoa Mai 60g
 • Hạt Sen Wasibi Millinuts - Hủ Thủy Tinh Hoa Sen 30g
 • Vang Chile Clos de Luz Massal 1945 Cabernet Sauvignon
 • Hộp Gỗ Vân Vàng + Túi & Phụ Kiện Rượu size L

THE WINE BOX 11

1.250.000 VNĐ
Combo Wine Box 11 bao gồm:
 • Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ Millinuts - Hủ Thủy Tinh Hướng Dương 60g
 • Hạt Dẻ Cười Mỹ Millinuts - Hủ Thủy Tinh Hoa Mai 60g
 • Hạt Sen Wasibi Millinuts - Hủ Thủy Tinh Hoa Sen 30g
 • Vang TBN Goru Verde Monastrell Jumilla S.O.P
 • Hộp Gỗ Vân Vàng + Túi & Phụ Kiện Rượu size L

THE WINE BOX 10

2.090.000 VNĐ
Combo Wine Box 10 bao gồm:
 • Roasted Almond - Hạnh Nhân Rang Mộc Millinuts 265g
 • Pitaschio - Hạt Dẻ Cười Millinuts 210g
 • In-Shell Macadamia - Mắc Ca Nguyên Vỏ Millinuts 235g
 • Biscotti Mixed Nuts Classic Millinuts 190g
 • Raisins - Nho Khô Millinuts 260g
 • Tuiles Almond Vị Gừng - Mật Ong Millinuts 200g
 • Pumpskin Seed - Hạt Bí Xanh Millinuts 250g
 • Cashew With Skin - Hạt Điều Vỏ Lụa Rang Muối Millinuts 190g
 • Vang Pháp BDX Revolution Merlot
 • Hộp Gỗ Vân Vàng + Túi & Phụ Kiện Rượu size XL

THE WINE BOX 09

2.050.000 VNĐ
Combo Wine Box 09 bao gồm:
 • Hạt Mắc Ca Nguyên Vỏ Bazanland 230g
 • Hạt Điều Vỏ Lụa Rang Muối Bazanland 200g
 • Khô Bò Sấy Sợi Bazanland 125g
 • Khô Gà Lá Chanh Bazanland 95g
 • Khô Heo Sấy Sợi Bazanland 110g
 • Hạt Điều Sấy Mật Ong Bazanland 210g
 • Hạt Sen Wasabi Bazanland 115g
 • Hạt Điều Tách Vỏ Rang Muối Bazanland 220g
 • Vang Ý Vinuva Nero d’Avola Sicilia
 • Hộp Gỗ Nâu + Túi & Phụ Kiện Rượu size XL

THE WINE BOX 08

1.950.000 VNĐ
Combo Wine Box 08 bao gồm:
 • Khô Gà Lá Chanh Mamafood 80g
 • Khô Cá Thiều Cán Lát Mamafood 115g
 • Hạt Điều - Tỏi Ớt Mamafood 200g
 • Ba Rọi Sấy Giòn Mamafood 90g
 • Khô Mực Lát Cán Gù Mamafood 100g
 • Cá Mai Sấy Thái Mamafood 65g
 • Khô Bò Sấy Sợi Mamafood 100g
 • Thanh Hạt Gạo Lứt Chà Bông - Phô Mai Mamafood 120g
 • Vang TBN Siglo Saco
 • Hộp Gỗ Nâu + Túi & Phụ Kiện Rượu size XL

THE WINE BOX 07

2.450.000 VNĐ
Combo Wine Box 07 bao gồm:
 • Roasted Almond - Hạnh Nhân Rang Mộc Millinuts 265g
 • Pitaschio - Hạt Dẻ Cười Millinuts 210g
 • In-Shell Macadamia - Mắc Ca Nguyên Vỏ Millinuts 235g
 • Biscotti Mixed Nuts Classic Millinuts 190g
 • Vang Ý 816 Primitivo Di Manduria
 • Hộp Gỗ Vân Vàng + Túi & Phụ Kiện Rượu size L

THE WINE BOX 05

1.520.000 VNĐ
Combo Wine Box 05 bao gồm:
 • Hạt Mắc Ca Nguyên Vỏ Bazanland 230g
 • Hạt Điều Vỏ Lụa Rang Muối Bazanland 200g
 • Khô Bò Sấy Sợi Bazanland 125g
 • Khô Gà Lá Chanh Bazanland 95g
 • Vang TBN Goru Verde Monastrell Jumilla S.O.P
 • Hộp Gỗ Nâu + Túi & Phụ Kiện Rượu size L

THE WINE BOX 03

1.390.000 VNĐ
Combo Wine Box 03 bao gồm:
 • Hạt Mắc Ca Nguyên Vỏ Bazanland 230g
 • Hạt Điều Vỏ Lụa Rang Muối Bazanland 200gKhô Bò Sấy Sợi Bazanland 125g
 • Khô Gà Lá Chanh Bazanland 95g
 • Vang Ý Vinuva Nero d’Avola Sicilia
 • Hộp Gỗ Nâu + Túi & Phụ Kiện Rượu size L

THE WINE BOX 02

1.590.000 VNĐ
Combo Wine Box 02 bao gồm:
 • Khô Gà Lá Chanh Mamafood 80g
 • Khô Cá Thiều Cán Lát Mamafood 115g
 • Hạt Điều - Tỏi Ớt Mamafood 200g
 • Ba Rọi Sấy Giòn Mamafood 90g
 • Vang TBN Siglo Crianza Edicion Oro
 • Hộp Gỗ Nâu + Túi & Phụ Kiện Rượu size L

THE WINE BOX 01

1.450.000 VNĐ
Combo Wine Box 01 bao gồm:
 • Khô Gà Lá Chanh Mamafood 80g
 • Khô Cá Thiều Cán Lát Mamafood 115g
 • Hạt Điều - Tỏi Ớt Mamafood 200g
 • Ba Rọi Sấy Giòn Mamafood 90g
 • Vang TBN Siglo Saco
 • Hộp Gỗ Nâu + Túi & Phụ Kiện Rượu size L
Shopping cart

QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐỦ 18 TUỔI?

Hiwine chỉ giới thiệu sản phẩm rượu vang đến đối tượng trên 18 tuổi.

Truy cập bị từ chối

Bạn chưa đủ 18 tuổi để truy cập website. Vui lòng quay lại sau!

I am 18 or Older I am Under 18
Home
Wishlist
0 items Cart
My account

Sign in

No account yet?