Quà tết rượu vang

THE WINE BOX 06

1.550.000 VNĐ
Combo Wine Box 06 bao gồm:
 • Roasted Almond - Hạnh Nhân Rang Mộc Millinuts 265g
 • Pitaschio - Hạt Dẻ Cười Millinuts 210g
 • In-Shell Macadamia - Mắc Ca Nguyên Vỏ Millinuts 235g
 • Biscotti Mixed Nuts Classic Millinuts 190g
 • Vang Pháp BDX Revolution Merlot
 • Hộp Gỗ Vân Vàng + Túi & Phụ Kiện Rượu size L

THE WINE BOX 19

3.690.000 VNĐ
Combo Wine Box 19 bao gồm:
 • Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ Millinuts - Hủ Thủy Tinh Hướng Dương 60g
 • Hạt Dẻ Cười Mỹ Millinuts - Hủ Thủy Tinh Hoa Mai 60g
 • Hạt Sen Wasibi Millinuts - Hủ Thủy Tinh Hoa Sen 30g
 • Vang Chile Clos de Luz Massal 1945 Cabernet Sauvignon
 • Vang Chile Clos de Luz Massal 1945 Carmenere
 • Hộp Gỗ Vân Vàng + Túi & Phụ Kiện Rượu size XL

THE WINE BOX 18

2.150.000 VNĐ
Combo Wine Box 18 bao gồm:
 • Roasted Almond - Hạnh Nhân Rang Mộc Millinuts 265g
 • Pitaschio - Hạt Dẻ Cười Millinuts 210g
 • In-Shell Macadamia - Mắc Ca Nguyên Vỏ Millinuts 235g
 • Biscotti Mixed Nuts Classic Millinuts 190g
 • Vang Pháp BDX Revolution Merlot
 • Vang Pháp BDX Revolution Merlot
 • Hộp Gỗ Vân Vàng + Túi & Phụ Kiện Rượu size XL

THE WINE BOX 17

1.950.000 VNĐ
Combo Wine Box 17 bao gồm:
 • Hạt Mắc Ca Nguyên Vỏ Bazanland 230g
 • Hạt Điều Vỏ Lụa Rang Muối Bazanland 200g
 • Khô Bò Sấy Sợi Bazanland 125g
 • Khô Gà Lá Chanh Bazanland 95g
 • Vang Ý Vinuva Nero d’Avola Sicilia
 • Vang Ý Vinuva Nero d’Avola Sicilia
 • Hộp Gỗ Nâu + Túi & Phụ Kiện Rượu size XL

THE WINE BOX 16

2.100.000 VNĐ
Combo Wine Box 16 bao gồm:
 • Khô Gà Lá Chanh Mamafood 80g
 • Khô Cá Thiều Cán Lát Mamafood 115g
 • Hạt Điều - Tỏi Ớt Mamafood 200g
 • Ba Rọi Sấy Giòn Mamafood 90g
 • Vang TBN Siglo Saco
 • Vang TBN Siglo Saco
 • Hộp Gỗ Nâu + Túi & Phụ Kiện Rượu size XL

THE WINE BOX 15

1.890.000 VNĐ
Combo Wine Box 15 bao gồm:
 • Hạt Mắc Ca Nguyên Vỏ Millinuts 230g - Hủ Thủy Tinh 500ml
 • Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ Millinuts 250g - Hủ Thủy Tinh 500ml
 • Hạt Dẻ Cười Mỹ Millinuts 230g - Hủ Thủy Tinh 500ml
 • Vang Pháp Pure Petit Verdot
 • Hộp Gỗ Vân Vàng + Túi & Phụ Kiện Rượu size L

THE WINE BOX 12

2.150.000 VNĐ
Combo Wine Box 12 bao gồm:
 • Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ Millinuts - Hủ Thủy Tinh Hướng Dương 60g
 • Hạt Dẻ Cười Mỹ Millinuts - Hủ Thủy Tinh Hoa Mai 60g
 • Hạt Sen Wasibi Millinuts - Hủ Thủy Tinh Hoa Sen 30g
 • Vang Chile Clos de Luz Massal 1945 Cabernet Sauvignon
 • Hộp Gỗ Vân Vàng + Túi & Phụ Kiện Rượu size L

THE WINE BOX 11

1.250.000 VNĐ
Combo Wine Box 11 bao gồm:
 • Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ Millinuts - Hủ Thủy Tinh Hướng Dương 60g
 • Hạt Dẻ Cười Mỹ Millinuts - Hủ Thủy Tinh Hoa Mai 60g
 • Hạt Sen Wasibi Millinuts - Hủ Thủy Tinh Hoa Sen 30g
 • Vang TBN Goru Verde Monastrell Jumilla S.O.P
 • Hộp Gỗ Vân Vàng + Túi & Phụ Kiện Rượu size L

THE WINE BOX 10

2.090.000 VNĐ
Combo Wine Box 10 bao gồm:
 • Roasted Almond - Hạnh Nhân Rang Mộc Millinuts 265g
 • Pitaschio - Hạt Dẻ Cười Millinuts 210g
 • In-Shell Macadamia - Mắc Ca Nguyên Vỏ Millinuts 235g
 • Biscotti Mixed Nuts Classic Millinuts 190g
 • Raisins - Nho Khô Millinuts 260g
 • Tuiles Almond Vị Gừng - Mật Ong Millinuts 200g
 • Pumpskin Seed - Hạt Bí Xanh Millinuts 250g
 • Cashew With Skin - Hạt Điều Vỏ Lụa Rang Muối Millinuts 190g
 • Vang Pháp BDX Revolution Merlot
 • Hộp Gỗ Vân Vàng + Túi & Phụ Kiện Rượu size XL

THE WINE BOX 09

2.050.000 VNĐ
Combo Wine Box 09 bao gồm:
 • Hạt Mắc Ca Nguyên Vỏ Bazanland 230g
 • Hạt Điều Vỏ Lụa Rang Muối Bazanland 200g
 • Khô Bò Sấy Sợi Bazanland 125g
 • Khô Gà Lá Chanh Bazanland 95g
 • Khô Heo Sấy Sợi Bazanland 110g
 • Hạt Điều Sấy Mật Ong Bazanland 210g
 • Hạt Sen Wasabi Bazanland 115g
 • Hạt Điều Tách Vỏ Rang Muối Bazanland 220g
 • Vang Ý Vinuva Nero d’Avola Sicilia
 • Hộp Gỗ Nâu + Túi & Phụ Kiện Rượu size XL

THE WINE BOX 08

1.950.000 VNĐ
Combo Wine Box 08 bao gồm:
 • Khô Gà Lá Chanh Mamafood 80g
 • Khô Cá Thiều Cán Lát Mamafood 115g
 • Hạt Điều - Tỏi Ớt Mamafood 200g
 • Ba Rọi Sấy Giòn Mamafood 90g
 • Khô Mực Lát Cán Gù Mamafood 100g
 • Cá Mai Sấy Thái Mamafood 65g
 • Khô Bò Sấy Sợi Mamafood 100g
 • Thanh Hạt Gạo Lứt Chà Bông - Phô Mai Mamafood 120g
 • Vang TBN Siglo Saco
 • Hộp Gỗ Nâu + Túi & Phụ Kiện Rượu size XL

THE WINE BOX 07

2.450.000 VNĐ
Combo Wine Box 07 bao gồm:
 • Roasted Almond - Hạnh Nhân Rang Mộc Millinuts 265g
 • Pitaschio - Hạt Dẻ Cười Millinuts 210g
 • In-Shell Macadamia - Mắc Ca Nguyên Vỏ Millinuts 235g
 • Biscotti Mixed Nuts Classic Millinuts 190g
 • Vang Ý 816 Primitivo Di Manduria
 • Hộp Gỗ Vân Vàng + Túi & Phụ Kiện Rượu size L

THE WINE BOX 05

1.520.000 VNĐ
Combo Wine Box 05 bao gồm:
 • Hạt Mắc Ca Nguyên Vỏ Bazanland 230g
 • Hạt Điều Vỏ Lụa Rang Muối Bazanland 200g
 • Khô Bò Sấy Sợi Bazanland 125g
 • Khô Gà Lá Chanh Bazanland 95g
 • Vang TBN Goru Verde Monastrell Jumilla S.O.P
 • Hộp Gỗ Nâu + Túi & Phụ Kiện Rượu size L

THE WINE BOX 03

1.390.000 VNĐ
Combo Wine Box 03 bao gồm:
 • Hạt Mắc Ca Nguyên Vỏ Bazanland 230g
 • Hạt Điều Vỏ Lụa Rang Muối Bazanland 200gKhô Bò Sấy Sợi Bazanland 125g
 • Khô Gà Lá Chanh Bazanland 95g
 • Vang Ý Vinuva Nero d’Avola Sicilia
 • Hộp Gỗ Nâu + Túi & Phụ Kiện Rượu size L

THE WINE BOX 02

1.590.000 VNĐ
Combo Wine Box 02 bao gồm:
 • Khô Gà Lá Chanh Mamafood 80g
 • Khô Cá Thiều Cán Lát Mamafood 115g
 • Hạt Điều - Tỏi Ớt Mamafood 200g
 • Ba Rọi Sấy Giòn Mamafood 90g
 • Vang TBN Siglo Crianza Edicion Oro
 • Hộp Gỗ Nâu + Túi & Phụ Kiện Rượu size L

THE WINE BOX 01

1.450.000 VNĐ
Combo Wine Box 01 bao gồm:
 • Khô Gà Lá Chanh Mamafood 80g
 • Khô Cá Thiều Cán Lát Mamafood 115g
 • Hạt Điều - Tỏi Ớt Mamafood 200g
 • Ba Rọi Sấy Giòn Mamafood 90g
 • Vang TBN Siglo Saco
 • Hộp Gỗ Nâu + Túi & Phụ Kiện Rượu size L

Vang trắng Bdx Revolution Sauvignon Blanc

520.000 VNĐ
 • Giống nho: 100% Sauvignon Blanc
 • Xuất xứ: Pháp
 • Loại: Vang Trắng
 • Niên vụ: 2022
 • Nồng độ: 12%
 • Giải thưởng: 90 pts DECANTER

Vang trắng Aromatic Chardonnay – Vang Pháp 13%

420.000 VNĐ
 • Giống nho: 100% Chardonnay
 • Xuất xứ: Pháp
 • Loại: Vang Trắng
 • Niên vụ: 2022
 • Nồng độ: 13%

Vang sủi hồng Born Rosé Brut – Born Rosé Barcelona

720.000 VNĐ
 • Giống nho: 100% Pinot Noir
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • Loại: Vang Sủi Hồng
 • Niên vụ: 2022
 • Nồng độ: 11,50%
 • Giải thưởng: THE GLOBAL ROSÉ MASTERS THE DRINKS BUSINESS GOLD MEDAL

Rượu vang Azuda Garnacha 14% – Vang Chile

1.400.000 VNĐ
 • Giống nho: 100% Garnacha
 • Xuất xứ: Chile
 • Loại: Vang Đỏ
 • Niên vụ: 2021
 • Nồng độ: 14%
 • Giải thưởng: RP 91 pts; JS 93 pts; Descorchados 90 pts.

Rượu Massal 1945 Malbec 14%

1.400.000 VNĐ
 • Giống nho: 100% Malbec
 • Xuất xứ: Chile
 • Loại: Vang Đỏ
 • Niên vụ: 2020
 • Nồng độ: 14%
 • Giải thưởng: RP: 92 pts; JS 91 pts; Descorchados 92 pts.

Rượu vang Pure Petit Verdot

880.000 VNĐ
 • Giống nho: 100% Petit Verdot
 • Xuất xứ: Pháp
 • Loại: Vang Đỏ
 • Niên vụ: 2021
 • Nồng độ: 13%

Rượu vang Aromatic Cabernet Sauvignon

420.000 VNĐ
 • Giống nho: 100% Cabernet Sauvignon
 • Xuất xứ: Pháp
 • Loại: Vang Đỏ
 • Niên vụ: 2022
 • Nồng độ: 13%

Rượu vang Aromatic Syrah 13%

420.000 VNĐ
 • Giống nho: 100% Syrah
 • Xuất xứ: Pháp
 • Loại: Vang Đỏ
 • Niên vụ: 2022
 • Nồng độ: 13%

Hộp quà tết rượu vang luôn là loại tặng phẩm được săn đón nhiều nhất vào mỗi dịp Tết. Thị trường lúc này tràn ngập set quà tặng rượu vang nhập khẩu, set rượu vang tặng tết cao cấp. Nhiều người thắc mắc bên trong hộp quà tặng rượu vang có gì? Làm sao chọn set rượu vang tặng tết 2023 phù hợp? Cùng Hiwine đi tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây!

Quà tặng rượu vang tết cao cấp gồm những gì?

Sau đây là những món quà tiêu biểu nhất trong các set quà tết của người Việt Nam.

Quà tết rượu vang

Món quà chính trong hộp quà tết rượu vang chính là các chai rượu vang đẹp về hình thức, hương vị đa dạng đến từ nhiều thương hiệu rượu. Tùy theo giá trị món quà, gu của người lựa chọn, người bán đã sử dụng các loại rượu vang khác nhau để đưa vào món quà.

Hộp quà tết rượu vang với 2 chai rượu

Hộp quà tết rượu vang với 2 chai rượu

Quà Tết rượu vang có thể là những dòng rượu vang cao cấp đến từ các thủ phủ rượu vang. Đó có thể là Vang Pháp Château Cantenac Brown BriO De Cantenac Brown Margaux hay vang Ý Native Mo San Quirico DOC…

Các loại bánh mứt

Ngoài rượu vang, bên trong hộp quà tặng rượu vang tết cao cấp còn có các loại mứt bánh kẹo hảo hạng, hoặc các thực phẩm bổ dưỡng như nhân sâm, linh chi… Tùy theo ý nghĩa của từng loại quà tặng mà người bán sẽ đưa ra những sự kết hợp hoàn hảo.

Phụ kiện rượu vang

Một món đồ không thể thiếu trong hộp quà tết rượu vang là phụ kiện rượu vang. Các set quà tết rượu vang nhập khẩu chính hãng thường sẽ bao gồm cả phụ kiện để trưng bày chai rượu hoặc dụng cụ khui nút bần.
Những phụ kiện rượu vang này không chỉ tiện lợi mà còn góp phần tôn lên vẻ sang trọng, tinh tế của hộp quả tặng rượu vang.

Quà tết rượu vang

Ví dụ 1 set quà tặng rượu vang

Có thể nói, quà tặng rượu vang tết cao cấp hay phổ thông thường bao gồm 3 thành phần kể trên. Tùy theo ngân sách hoặc ý nghĩa của món quà mà bạn có thể lựa chọn dòng rượu, các thực phẩm và phụ kiện đi kèm.

Tại sao rượu vang là món quà biếu tết ý nghĩa nhất?

Không phải ngẫu nhiên, mọi người thích lựa chọn hộp quà tết rượu vang làm tặng phẩm cho sếp và người thân. Xét theo 1 khía cạnh nào đó, rượu vang được ngầm hiểu là một món quà sang trọng và ẩn chứa nhiều ý nghĩa đặc biệt. Dưới đây là 1 vài lý do khiến các set rượu vang tặng tết chưa bao giờ lỗi thời.

Ý nghĩa mang đến sự may mắn

Nhiều dòng rượu vang từ cơ bản đến cao cấp đều sở hữu sắc đỏ kiêu sa, độ đậm nhạt của sắc đỏ tùy thuộc vào chất lượng nho và thời gian ủ. Với người Á Đông, đỏ luôn là màu sắc mang đến may mắn, và được sử dụng nhiều nhất trong dịp đầu năm.

quà tết rượu vang nhập khẩu chính hãng

Sắc đỏ của rượu vang mang ý nghĩa may mắn

Sở hữu sắc đỏ may mắn, hộp quà Tết rượu vang cũng mang ý nghĩa tốt lành, cầu mong may mắn cho người nhận. Đó là 1 trong những lý do tại sao ngày nay càng có nhiều người lựa chọn rượu vang làm quà tết.
Không chỉ hàm ý cầu mong sự may mắn, số lượng chai vang trong set quà tặng rượu vang còn mang nhiều ý nghĩa.

 • Hộp quà tặng rượu vang 1 chai thể hiện sự kính trọng, tôn sùng, độc nhất vô nhị
 • Set rượu vang tặng tết 2 chai là biểu tượng cân đối hài hòa, tài lộc song hành, thành công, viên mãn
 • Hộp quà tặng 3 chai rượu vang mang ý nghĩa bền vững như kiềng 3 chân, thể hiện mối quan hệ bền chặt.

Rượu vang làm quà tết cao cấp và sang trọng hơn

Trong quan niệm của nhiều người, vang luôn là biểu tượng của sự xa xỉ. Hộp quà Tết rượu vang vì thế trở thành món quà tặng sang trọng, đẳng cấp.
Nếu bạn đang muốn tặng quà Tết cho những người đặc biệt quan trọng, set quà tặng rượu vang là lựa chọn hàng đầu. Các hộp đựng được thiết kế tinh xảo, thể hiện sự chỉn chu, kỹ lưỡng và tâm ý chân thành của người tặng.

Rượu vang rất có lợi có sức khỏe

Nhiều nghiên cứu chứng minh, rượu vang rất tốt cho sức khỏe. Kết tinh từ những trái nho chất lượng, trải qua quá trình ủ lên men lâu dài, rượu vang không khác gì 1 vị thuốc quý. Trong rượu vang có nhiều hợp chất chống oxy hóa tuyệt vời như resveratrol, catechin, epicatechin và proanthocyanidin.
Chỉ cần uống 1 ly rượu vang mỗi ngày, bạn sẽ được bảo vệ khỏi nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư. Đồng thời, vang cũng như một “PT mát tay” giúp phái đẹp có vóc dáng, làn da như ý.
Bên cạnh đó, khác với các loại rượu thông thường, vang có nồng độ cồn rất nhẹ, chỉ khiến bạn chuếnh choáng đôi chút mà không bị đau đầu. Vì thế, tặng vang chính là thay cho lời chúc mạnh khỏe, một món quà cũng là 1 lời chúc ý nghĩa đầu năm

Quà tết rượu vang như lời chúc thành công vào năm mới

Rượu vang được coi là biểu tượng của sự thành công ở nhiều nền văn hóa. Khi bạn tặng một hộp quà tết chứa rượu vang, nó có thể được xem như một lời chúc mừng cho người nhận, hy vọng rằng họ sẽ có một năm mới thịnh vượng và phát đạt.
Ngoài ra, một hộp quà tết rượu vang thể hiện sự quý giá và đặc biệt dành cho người nhận.

Hộp quà tặng rượu vang phù hợp cho các bữa tiệc dịp Tết

Bữa tiệc dịp Tết thường là thời điểm mọi người tụ họp, chia sẻ niềm vui và kỷ niệm. Một hộp quà tết rượu vang là một lựa chọn tuyệt vời. Set quà tết rượu vang không chỉ một món quà độc đáo mà còn thêm sự đặc biệt và sang trọng cho bữa tiệc.

quà tết rượu vang đỏ

Cách lựa chọn set quà tết rượu vang đẹp để biếu tặng

Lựa chọn một set quà tết rượu vang đẹp và phù hợp để biếu tặng không hề dễ. Hiwine sẽ gợi ý 1 số cách để bạn chọn set quà tặng rượu vang phù hợp:

Hiểu về đối tượng được tặng set quà rượu vang

Trước khi chọn hộp quà tết rượu vang, hãy cân nhắc đối tượng bạn muốn tặng. Họ là người như thế nào? Có thích uống rượu vang không? Họ có sở thích về loại rượu vang nào? Hiểu rõ đối tượng sẽ giúp bạn chọn được set quà phù hợp với sở thích và lựa chọn rượu vang thích hợp.

 • Sở thích uống rượu vang: Người được tặng có thích uống rượu vang hay không? Nếu họ là người yêu thích rượu vang, việc tặng một set quà tết rượu vang sẽ rất phù hợp.
 • Kiến thức về rượu vang: Người nhận có kiến thức về rượu vang hay không? Nếu họ là người hiểu về rượu vang, bạn có thể tìm kiếm những hộp quà tặng rượu vang nhập khẩu, có giá trị cao và phù hợp với sở thích. Ngược lại, bạn hãy chọn những chai rượu dễ uống và phổ thông.
 • Sở thích về loại rượu vang: Người được tặng có sở thích riêng về loại rượu vang nào? Rượu vang đỏ, vang trắng hoặc rượu vang hồng. Tìm hiểu về sở thích của đối tượng sẽ giúp bạn chọn được set quà chứa loại rượu vang phù hợp.

Chọn set rượu vang tặng tết phù hợp ngân sách

tại sao nên chọn rượu vang làm quà tết

Chọn vang theo sở thích của người nhận

Trước khi quyết định mua quà tết rượu vang nhập khẩu chính hãng hay loại phổ thông, bạn cần đánh giá ngân sách. Rượu vang có giá trị và mức giá khác nhau, vì vậy hãy tìm hiểu và chọn set quà phù hợp với ngân sách của bạn.
Dưới đây là một số gợi ý để chọn set quà rượu vang tặng Tết phù hợp với ngân sách của bạn:

 • Xác định số tiền bạn muốn dành cho hộp quà Tết rượu vang. Điều này giúp bạn thu hẹp phạm vi lựa chọn để tìm kiếm sản phẩm phù hợp
 • Xem xet ưu đãi và khuyến mãi: Thường xuyên theo dõi các chương trình ưu đãi và khuyến mãi từ các cửa hàng rượu vang. Các cửa hàng thường có các gói quà, set quà hoặc chiết khấu đặc biệt trong dịp Tết để thu hút khách hàng. Tận dụng những ưu đãi này để tiết kiệm chi phí.
 • So sánh giá và sản phẩm: Trước khi quyết định mua, hãy tham khảo và so sánh giá cả và sản phẩm từ nhiều nguồn khác nhau. Điều này giúp bạn có cái nhìn tổng quan về thị trường và đảm bảo bạn chọn được set quà rượu vang tốt nhất với giá trị hợp lý.
quà tặng rượu vang

So sánh sản phẩm để tìm ra hộp quà rượu vang phù hợp với ngân sách

Tìm hiểu kỹ về sản phẩm

Bạn cần tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm trong set quà, bao gồm năm sản xuất, giống nho, xuất xứ và đặc điểm hương vị. Điều này giúp bạn đảm bảo chất lượng và đúng gu của người nhận.

 • Nhãn hiệu và uy tín: Xem xét nhãn hiệu của rượu vang có trong set quà. Những nhãn hiệu nổi tiếng và có uy tín thường đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 • Xuất xứ: Kiểm tra xuất xứ của rượu vang. Một số nước sản xuất rượu nổi tiếng bao gồm Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Chile, Úc, và New Zealand. Mỗi nơi sản xuất có đặc điểm riêng về phong cách và loại nho, ảnh hưởng đến hương vị của rượu vang.
 • Loại nho: Tìm hiểu về loại nho được chiết xuất. Mỗi loại nho có đặc điểm riêng về hương vị, cấu trúc tannin và độ ngọt. Ví dụ, Cabernet Sauvignon thường có hương vị mạnh mẽ, Merlot thường nhẹ nhàng và dễ uống, và Chardonnay thường có hương vị trái cây và sánh.
 • Quy trình sản xuất giúp bạn đánh giá chất lượng và độ phức tạp của rượu vang. Quy trình này có thể bao gồm việc lựa chọn nho, lên men, ủ, và ủ trong thùng gỗ sồi.
 • Hương vị và đặc tính: Một số rượu vang có hương vị trái cây tươi, hương gia vị, hay có hương thảo mộc. Hãy tìm hiểu những ghi chú này để đảm bảo rằng rượu vang trong set quà phù hợp với sở thích của người nhận.
Hiểu rõ về sản phẩm

Hiểu rõ về sản phẩm

Không nên tập trung vào mẫu mã

Mẫu mã của set quà tết rượu vang quan trọng, nhưng không nên chỉ tập trung vào nó. Điều quan trọng hơn là chất lượng và giá trị của rượu vang trong set quà. Hãy xem xét mẫu mã chỉ như một yếu tố bổ sung để làm cho quà tặng trở nên hấp dẫn hơn.
Không nhất thiết phải chọn những chai rượu đắt tiền, mà hãy tìm những chai rượu có chất lượng tốt và giá cả hợp lý. Đôi khi, có những chai rượu giá rẻ nhưng vẫn mang đến trải nghiệm tuyệt vời.

Lựa chọn địa chỉ uy tín cung cấp set quà tết rượu vang

Lựa chọn địa chỉ cung cấp rượu vang uy tín, chất lượng là điều vô cùng cần thiết. Các địa chỉ phân phối uy tín sẽ có nhiều set rượu vang tặng tết cao cấp, phổ thông hoặc cho phép bạn kết hợp set quà theo gu, sở thích.
Bởi các hộp quà Tết rượu vang đặc biệt là set quà tặng rượu vang nhập khẩu thường có giá trị không nhỏ. Nhà cung cấp uy tín giúp bạn an tâm về chất lượng sản phẩm. Họ cũng sẽ có chính sách đảm bảo chất lượng rượu vang không hư hại hay giả mạo.

Hiwine – Địa chỉ cung cấp hộp quà tặng rượu vang nhập khẩu uy tín HCM

Hiwine là một địa chỉ uy tín cung cấp hộp quà tặng rượu vang nhập khẩu chính hãng tại TP.Hồ Chí Minh. Hiwine chuyên cung cấp các sản phẩm rượu vang nhập khẩu, từ các thương hiệu nổi tiếng của Pháp, Ý, Chile, Úc…
Hiwine cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm và mang đến trải nghiệm mua sắm tốt cho khách hàng. Đa dạng sản phẩm, khách hàng dễ dàng chọn lựa được hộp quà Tết rượu vang phù hợp với ngân sách.

Hiwine là địa chỉ cung cấp set quà tết rượu vang nhập khẩu chính hãng

Hiwine là địa chỉ cung cấp set quà tết rượu vang nhập khẩu chính hãng

Ngoài ra, Hiwine cũng có dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp để giúp khách hàng lựa chọn set quà tặng rượu vang phù hợp với nhu cầu và sở thích của người nhận.
Với đội ngũ nhân viên tận tâm và chính sách giao hàng tốt, Hiwine đảm bảo sản phẩm sẽ được vận chuyển an toàn và đến tay khách hàng đúng hẹn.
Trên đây là những giải đáp về hộp quà tết rượu vang. Để tìm hiểu các set rượu vang tặng Tết, vui lòng liên hệ với Hiwine ngay nhé.

Shopping cart

QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐỦ 18 TUỔI?

Hiwine chỉ giới thiệu sản phẩm rượu vang đến đối tượng trên 18 tuổi.

Truy cập bị từ chối

Bạn chưa đủ 18 tuổi để truy cập website. Vui lòng quay lại sau!

I am 18 or Older I am Under 18
Home
Wishlist
0 items Cart
My account

Sign in

No account yet?