Quà tết

Quà tết COMBO AN 10

3.180.000 VNĐ
Combo AN 10 bao gồm:
 • Vang Đỏ Bigardo
 • Hộp Gỗ Đôi Kèm Phụ Kiện (Đỏ)
 • An Candle
 • An Reed Diffuser
 • An Pillow Mist
 • An Fragrance Oil

Quà tết COMBO AN 09

3.380.000 VNĐ
Combo AN 09 bao gồm:
 • Vang Đỏ Siglo Gran Reserva
 • Hộp Gỗ Đôi Kèm Phụ Kiện (Đỏ)
 • An Candle
 • An Reed Diffuser
 • An Pillow Mist
 • An Fragrance Oil

Quà tết COMBO AN 08

2.980.000 VNĐ
Combo AN 08 bao gồm:
 • Vang Đỏ Siglo Reserva
 • Hộp Gỗ Đôi Kèm Phụ Kiện (Đỏ)
 • An Candle
 • An Reed Diffuser
 • An Pillow Mist
 • An Fragrance Oil

Quà tết COMBO AN 06

2.580.000 VNĐ
Combo AN 06 bao gồm:
 • Vang Đỏ Siglo Crianza Edicion Oro
 • Hộp Gỗ Đôi Kèm Phụ Kiện (Đỏ)
 • An Candle
 • An Reed Diffuser
 • An Pillow Mist
 • An Fragrance Oil

Quà tết COMBO AN 03

2.780.000 VNĐ
Combo AN 03 bao gồm:
 • Vang Đỏ Pure Petit Verdot
 • Hộp Gỗ Đôi Kèm Phụ Kiện (Đỏ)
 • An Candle
 • An Reed Diffuser
 • An Pillow Mist
 • An Fragrance Oil

Quà tết COMBO AN 02

2.580.000 VNĐ
Combo AN 02 bao gồm:
 • Vang Hồng Born Rose
 • Hộp Gỗ Đôi Kèm Phụ Kiện (Đỏ)
 • An Candle
 • An Reed Diffuser
 • An Pillow Mist
 • An Fragrance Oil

Quà tết COMBO AN 01

2.280.000 VNĐ
Combo AN 01 bao gồm:
 • Vang Hồng Rambla
 • Hộp Gỗ Đôi Kèm Phụ Kiện (Đỏ)
 • An Candle
 • An Reed Diffuser
 • An Pillow Mist
 • An Fragrance Oil

Quà tết SẮC XUÂN 10

1.680.000 VNĐ
Combo Sắc Xuân 10 bao gồm:
 • Vang Ý Millefiori Appassimento
 • Hạt Mắc Ca Nguyên Vỏ Millinuts 230g - Hủ Thủy Tinh 500ml
 • Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ Millinuts 250g - Hủ Thủy Tinh 500ml
 • Hạt Dẻ Cười Mỹ Millinuts 230g - Hủ Thủy Tinh 500ml
 • Hộp Gỗ Đôi Kèm Phụ Kiện (Đỏ)

Quà tết SẮC XUÂN 09

2.180.000 VNĐ
Combo Sắc Xuân 09 bao gồm:
 • Vang Ý 816 Primitivo Di Manduria
 • Hạt Mắc Ca Nguyên Vỏ Millinuts 230g - Hủ Thủy Tinh 500ml
 • Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ Millinuts 250g - Hủ Thủy Tinh 500ml
 • Hạt Dẻ Cười Mỹ Millinuts 230g - Hủ Thủy Tinh 500ml
 • Hộp Gỗ Đôi Kèm Phụ Kiện (Đỏ)

Quà tết SẮC XUÂN 08

1.880.000 VNĐ
Combo Sắc Xuân 08 bao gồm:
 • Vang Pháp Pure Petit Verdot
 • Hạt Mắc Ca Nguyên Vỏ Millinuts 230g - Hủ Thủy Tinh 500ml
 • Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ Millinuts 250g - Hủ Thủy Tinh 500ml
 • Hạt Dẻ Cười Mỹ Millinuts 230g - Hủ Thủy Tinh 500ml
 • Hộp Gỗ Đôi Kèm Phụ Kiện (Đỏ)

Quà tết SẮC XUÂN 05

3.450.000 VNĐ
Combo Sắc Xuân 05 bao gồm:
 • Vang TBN Maldito Parne
 • Hạt Mắc Ca Nguyên Vỏ Millinuts 230g - Hủ Thủy Tinh 500ml
 • Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ Millinuts 250g - Hủ Thủy Tinh 500ml
 • Hạt Dẻ Cười Mỹ Millinuts 230g - Hủ Thủy Tinh 500ml
 • Hộp Gỗ Đôi Kèm Phụ Kiện (Đỏ)

Quà tết SẮC XUÂN 03

2.180.000 VNĐ
Combo Sắc Xuân 03 bao gồm:
 • Vang TBN Siglo Reserva
 • Hạt Mắc Ca Nguyên Vỏ Millinuts 230g - Hủ Thủy Tinh 500ml
 • Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ Millinuts 250g - Hủ Thủy Tinh 500ml
 • Hạt Dẻ Cười Mỹ Millinuts 230g - Hủ Thủy Tinh 500ml
 • Hộp Gỗ Đôi Kèm Phụ Kiện (Đỏ)

Quà tết SẮC XUÂN 02

1.422.000 VNĐ
Combo Sắc Xuân 02 bao gồm:
 • Vang TBN Born Rose Rambla
 • Hạt Mắc Ca Nguyên Vỏ Millinuts 230g - Hủ Thủy Tinh 500ml
 • Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ Millinuts 250g - Hủ Thủy Tinh 500ml
 • Hạt Dẻ Cười Mỹ Millinuts 230g - Hủ Thủy Tinh 500ml
 • Hộp Gỗ Đôi Kèm Phụ Kiện (Đỏ)

Quà tết SẮC XUÂN 01

1.280.000 VNĐ
Combo Sắc Xuân 01 bao gồm:
 • Vang TBN Bayanegra Cabernet Sauvignon
 • Hạt Mắc Ca Nguyên Vỏ Millinuts 230g - Hủ Thủy Tinh 500ml
 • Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ Millinuts 250g - Hủ Thủy Tinh 500ml
 • Hạt Dẻ Cười Mỹ Millinuts 230g - Hủ Thủy Tinh 500ml
 • Hộp Gỗ Đôi Kèm Phụ Kiện (Đỏ)

Hộp tết HƯNG PHÚC 07

1.290.000 VNĐ
Combo Hưng Phúc 07 bao gồm:
 • Hạt Điều Vỏ Lụa Rang Muối Bazanland 200g (Lon nhựa)
 • Hạt Mắc Ca Nguyên Vỏ Bazanland 230g (Lon nhựa)
 • Trà Xanh Bazanland 85g (Hộp thiếc)
 • Khô Gà Lá Chanh Bazanland 95g (Lon nhựa)
 • Cà Phê Arabica Bazanland 85g (Hộp thiếc)
 • Vang TBN BAYANEGRA TEMPRANILLO PREMIER (BLUE LABEL)
 • Bộ Hộp Quà Tết Sagogifts size L

Hộp tết HƯNG PHÚC 05

1.090.000 VNĐ
Combo Hưng Phúc 05 bao gồm:
 • Nhân Hạt Bí Xanh Mông Cổ 100g
 • Hạt Mắc Ca Nguyên Vỏ 100g
 • Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ 100g
 • Biscotti Mixed Nuts - Classic 95g
 • Nho Khô Jumbo Chile 120g
 • Hạt Dẻ Cười Mỹ 90g
 • Vang TBN BAYANEGRA CABERNET SAUVIGNON
 • Bộ Hộp Quà Tết Hoa Đồng Tiền Size L

Hộp tết HƯNG PHÚC 03

770.000 VNĐ
Combo Hưng Phúc 03 bao gồm:
 • Hạt Mắc Ca Nguyên Vỏ 100g
 • Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ 100g
 • Nho Khô Jumbo Chile 120g
 • Vang TBN BAYANEGRA CABERNET SAUVIGNON
 • Bộ Hộp Quà Tết Hoa Đồng Tiền Size M

Hộp tết HƯNG PHÚC 02

1.480.000 VNĐ
Combo Hưng Phúc 02 bao gồm:
 • Hạt Điều Vỏ Lụa Rang Muối Bazanland 200g (Lon nhựa)
 • Hạt Mắc Ca Nguyên Vỏ Bazanland 230g (Lon nhựa)
 • Trà Xanh Bazanland 85g (Hộp thiếc)
 • Khô Gà Lá Chanh Bazanland 95g (Lon nhựa)
 • Cà Phê Arabica Bazanland 85g (Hộp thiếc)
 • Vang TBN SIGLO SACO TEMPRANILLO D.O.CA RIOJA
 • Bộ Hộp Quà Tết Sunrise size L

Hộp tết HƯNG PHÚC 01

1.190.000 VNĐ
Combo Hưng Phúc 01 bao gồm:
 • Hạt Điều Vỏ Lụa Rang Muối Bazanland 200g (Lon nhựa)
 • Hạt Mắc Ca Nguyên Vỏ Bazanland 230g (Lon nhựa)
 • Trà Xanh Bazanland 85g (Hộp thiếc)
 • Khô Gà Lá Chanh Bazanland 95g (Lon nhựa)
 • Cà Phê Arabica Bazanland 85g (Hộp thiếc)
 • Vang TBN BAYANEGRA CABERNET SAUVIGNON
 • Bộ Hộp Quà Tết Sunrise size L

Hộp tết HƯNG PHÚC

1.250.000 VNĐ
Combo Hưng Phúc bao gồm:
 • Hạnh Nhân Rang Mộc Mỹ Bazanland 250g
 • Cookies Nho Khô - Việt Quất Bazanland 175g
 • Biscotti Mixed Nuts - Classic Bazanland 150g
 • Nho Khô Jumbo Chile Bazanland 250g
 • Hạt Dẻ Cười Mỹ Bazanland 210g
 • Hạt Mắc Ca Nguyên Vỏ Úc Bazanland 210g
 • Vang TBN BAYANEGRA TEMPRANILLO
 • Bộ Hộp Quà Tết Hưng Phúc Premium Wine

Hộp tết HƯNG THỊNH

830.000 VNĐ
Combo Hưng Thịnh bao gồm:
 • Biscotti Mixed Nuts - Classic Bazanland 150g
 • Nho Khô Jumbo Chile Bazanland 250g
 • Hạt Mắc Ca Nguyên Vỏ Úc Bazanland 210g
 • Vang TBN BAYANEGRA TEMPRANILLO
 • Bộ Hộp Quà Tết Hưng Thịnh

Hộp rượu TWB 02.10

1.390.000 VNĐ
Combo TWB 02.10 bao gồm:
 • Vang TBN Siglo Saco
 • Vang TBN Siglo Saco
 • Hộp Túi Giấy 02 Chai HiWine xanh

Hộp rượu TWB 02.9

1.280.000 VNĐ
Combo TWB 02.9 bao gồm:
 • Vang TBN Siglo Tinto
 • Vang TBN Goru Verde
 • Hộp Túi Giấy 02 Chai HiWine đỏ

Hộp rượu TWB 02.8

980.000 VNĐ
Combo TWB 02.8 bao gồm:
 • Vang TBN Bayanegra Blue Label
 • Vang TBN Bayanegra Blue Label
 • Hộp Túi Giấy 02 Chai HiWine đỏ

Những mẫu quà tết đẹp luôn chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc, ý nghĩa về sức khỏe, hạnh phúc, vui vẻ,… không những vậy còn giúp cho tình cảm giữa người thân, bạn bè ngày càng khăng khít hơn. Dưới đây là các mẫu giỏ quà tết đẹp và độc đáo do Hiwine lựa chọn.

Vì sao cần lựa chọn các mẫu giỏ quà tết đẹp, phù hợp

Trong văn hóa truyền thống của người Việt, Tết là một dịp rất đặc biệt, là dịp để mọi người nghỉ ngơi, thăm hỏi, gặp gỡ!

Trong dịp Tết đến xuân về, gia đình, người người ai cũng nô nức sửa sang, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị những giỏ quà Tết cao cấp, sang trọng dành tặng người thân, đối tác quan trọng, v.v.

mẫu giỏ quà tết đẹp

Mẫu giỏ quà tết đẹp

Dưới đây là những lý do cần lựa chọn các mẫu quà tết đẹp và phù hợp:

Mức giá thành phù hợp

Giá giỏ quà tết rất hợp lý, vừa túi tiền của người tiêu dùng Việt Nam hiện nay. 

Chọn một giỏ quà sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều chi phí so với việc mua từng món quà riêng lẻ, đặc biệt là khi bạn đặt hàng với số lượng lớn để làm quà tặng cho đối tác và nhân viên trong dịp Tết Nguyên Đán…

Hoặc nếu là một người khéo tay, bạn có thể tự tay thiết kế cho mẫu giỏ quà tết cho độc đáo của riêng mình để dành tặng cho người thân bạn bè…

Mình đã có một bài viết hướng dẫn cách gói giỏ quà tết với rất nhiều kiểu, nếu muốn thử mọi người có thể xem qua nha.

Mức giá thành phù hợp

Mức giá thành phù hợp

Giỏ quà phù hợp với đối tượng tặng

Không có hai giỏ quà nào giống nhau vì có một câu chuyện đằng sau nó. Giỏ quà Tết nhận đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng và khách sỉ tại Hiwine, từ việc chọn màu sắc đến sản phẩm trong giỏ quà. Nhìn vào giỏ quà là bạn đã đoán được khả năng và vị trí “tiêu thụ” của mình rồi đấy!

Giỏ quà Tết tại đây rất đa dạng và được chia thành nhiều phân khúc thị trường khác nhau như giỏ quà đối tác, quà tết cho khách hàng, giỏ quà biếu sếp,… giúp người dùng có sự lựa chọn tốt nhất. 

Ngoài ra, khách hàng có thể đặt giỏ quà Tết tinh tế tùy ý theo tình hình tài chính của mình. Nếu bạn đang tìm một giỏ quà cho đối tác của mình thì giỏ quà rượu là một sự lựa chọn phù hợp!

Do đó, bạn có thể dễ dàng tìm được giỏ quà phù hợp với người nhận.

Các giỏ quà tết đẹp

Các giỏ quà tết đẹp

Ý nghĩa của giỏ quà

Dù là giỏ quà Tết cao cấp hay bình dân thì lời chúc sức khỏe ông bà, lời cảm ơn sếp luôn có ích; cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp. Thêm vào đó, giỏ quà còn là sợi dây gắn kết giúp mọi người gắn bó lâu dài hơn với nhau.

 • Ca ngợi ông bà, cha mẹ: Thể hiện sự quan tâm, kính trọng đối với ông bà, cha mẹ đã nuôi nấng, chăm sóc chúng ta. Khi chọn giỏ quà cho ông bà, cha mẹ nên ưu tiên những sản phẩm tốt cho sức khỏe hơn những món quà có giá trị trưng bày.
 • Thầy Cô: Cảm ơn những người mang lại tri thức, học vấn, tài năng và lợi ích cho xã hội – đất nước.
 • Sếp: Cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của bạn trong công việc.
 • Đối tác, khách hàng: tri ân khách hàng, đối tác đã đồng hành cùng công ty, doanh nghiệp trong thời gian qua.
 • Giỏ Quà Nhân Viên: Thể hiện sự quan tâm đến nhân viên và cảm ơn họ đã bền bỉ, tận tâm và cống hiến cho sự phát triển của công ty.
 • Giỏ Quà Đồng Nghiệp: Thể hiện sự nhớ nhung giữa những người đồng nghiệp với nhau, kính chúc Quý khách một năm mới An khang thịnh vượng.

Tìm hiểu ngay Ý nghĩa phong tục biếu quà Tết, nên biếu quà tết vào ngày nào? 

Ý nghĩa của giỏ quà

Ý nghĩa của giỏ quà

Giỏ quà tết thì bao gồm những gì

Tết Nguyên Đán có xu hướng có nhiều thứ kết hợp với nhau để tạo ra những món quà phong phú tượng trưng cho sự sum họp, đoàn tụ. 

Giỏ quà Tết Nguyên Đán thường bao gồm: Rượu, trà, cà phê và các đồ uống khác, ngụ ý năm mới sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp, hạnh phúc và bình an.

Theo nhận định của người nhận, có thể lựa chọn những giỏ quà tết độc đáo khác nhau. Giỏ quà khi sử dụng phải vừa ý nghĩa vừa đảm bảo công năng.

Các loại mứt, đồ khô

Mức và đồ khô là món ăn truyền thống không thể thiếu trong ngày tết nhé.

Các loại kẹo mứt tết

Các loại kẹo mứt tết

Các loại bánh kẹo

Nhờ có kẹo, giỏ quà của bạn sẽ càng thêm đặc sắc. Chọn những viên kẹo trong hộp màu đỏ và màu vàng, và cũng nên chú ý đến chất lượng của kẹo!

Rượu vang

Một chai rượu trong giỏ quà sang trọng là điều tuyệt đối không thể thiếu. Bạn có thể chọn các loại rượu vang Ý, rượu vang Pháp… hay các loại rượu vang Đà Lạt tùy theo túi tiền và người nhận. Với những đối tác quan trọng nên chọn loại rượu đóng chai sang trọng.

Rượu vang thượng hạng

Rượu vang thượng hạng

Bao lì xì

Bạn có thể thêm bao lì xì để năm mới thêm vui vẻ. Mệnh giá nên phù hợp với nhu cầu và túi tiền của bạn nhé.

Bao lì xì

Bao lì xì

Gợi ý 15+ món quà tặng tết đẹp, độc đáo

Dưới đây là gợi ý những mẫu quà tết đẹp:

Mẫu gói quà tết Phát Lộc

Giỏ quà sang trọng được thiết kế đẹp mắt gồm 7 món hoàn thiện chất lượng cao. Với giá khoảng 500k là bạn đã có thể có ngay chiếc giỏ quà Phát Lộc Tết này để thay lời muốn nói với bạn trong năm mới.

Bao gồm:

 • Bánh quy bơ Pháp Lu 540.
 • Frutal Candy Carrier Bag 260g.
 • Nescafé 3 trong 1 15x17g.
 • Trà Comfort Hoa Nhài / Hoa Sen 25x2g.
 • Nước cam.
 • Đặt khoai tây chiên.
 • Bột Milo lúa mạch 285g.
Những mẫu giỏ quà tết đẹp

Những mẫu giỏ quà tết đẹp

Mẫu giỏ quà tết đẹp Xuân Đại Phát

Giỏ quà này là hoàn hảo cho những người thân yêu, gia đình và bạn bè của bạn. Với vị ngọt của kẹo, thanh tao của trà, và nồng nàn của cà phê.

Bao gồm:

 • Lô 6 Bia Đặc sản Sài Gòn 330ml.
 • Bánh Denissa 454G.
 • Kẹo trái cây Skittles 150g.
 • Café G7 3 trong 1 18 * 16g
 • Bột Milo lúa mạch 285g.
 • Trái cây sấy khô Vinamit 100g.
 • Kẹo sô cô la Kat 119g.
 • Trà nghi 25 * 2g.

Quà tết đặc biệt Sung Túc

Đây là giỏ quà tết đặc biệt lấy được cảm tình của đông đảo khách hàng hiện nay. Đúng như tên gọi, quà tết Sung túc như những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho gia chủ hay là những món quà tết biếu bố mẹ. Giỏ hàng được sắp xếp rất tinh tế, và người nhận hàng chắc chắn sẽ rất vui vẻ và hài lòng.

Giỏ hàng được nhà sản xuất mô tả bao gồm rượu Đà Lạt, King Instant Black Coffee, Kit Kat Chocolate, Arsenal Cookies, Alpenliebe Caramel Candy, Mixed Chewy Candy, Lay’s Stax Potato Snacks. Với mong muốn gửi gắm điều gì đó an lành, an lành, hãy chọn ngay chiếc xe đẩy này và chúc bạn một năm Kỷ Hợi thật hạnh phúc.

Quà tết độc đáo Hoan Hỷ

Giỏ quà Tết được thiết kế với 100% sản phẩm nhập khẩu từ các loại rượu, bánh kẹo nổi tiếng thế giới như Chile, Malaysia, Thái Lan, Indonesia.

Tất cả các sản phẩm sẽ mang đến một không khí Tết Xuân khác biệt cho giỏ quà Tết năm nay.Giỏ quà tết xuân được đóng gói trong hộp gỗ cao cấp, sang trọng và là quà tặng cao cấp dành cho khách VIP. Lẵng quà tết đẹp này được thiết kế độc quyền bởi Hiwine.

 • Hộp 6 lon Nước Yến Thần Kỳ 240ml
 • Bánh Denissa 454g
 • Nescafé 3 trong 1
 • Trà đá Lipton
 • Kẹo nhai Phú Quý Tràng An 100g
 • Đậu phộng Datai lon 110g
Quà tết độc đáo Hoan Hỷ

Quà tết độc đáo Hoan Hỷ

Mẫu giỏ quà tết Phát Tài

Món quà Tết cổ truyền này rất thích hợp cho những người thân yêu của bạn để cầu mong hạnh phúc và giàu có. Các sản phẩm được đóng gói cẩn thận trong giỏ, để mỗi gia đình một ngày được quây quần bên nhau, cùng sống lại những điều xưa cũ, gửi đến nhau những lời chúc Tết đẹp đẽ, cảm động và chân thành.

Giỏ Phát Tài chứa đầy đồ uống có cồn hảo hạng nhất của Ballantine, Dilmah Earl Grey, cà phê Trung Nguyên và các món ăn nhẹ như sôcôla Ferrero Rocher, cà phê kem, bánh quy và nhiều hơn nữa để bạn nhâm nhi và trò chuyện. Trang trại hồ tiêu, nho khô, nho khô,…Các sản phẩm được lựa chọn hoàn toàn phù hợp cho một buổi sum họp gia đình thư giãn của ông bà, cha mẹ và con cái. Hoàn hảo cho các giỏ quà tết đẹp của bạn!

Mẫu gói quà tết rượu vang và bánh kẹo

Sự xuất hiện của chai rượu trong giỏ bánh kẹo sẽ làm cho những món quà Tết thêm tinh tế và sang trọng. Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên tặng quà gì cho cấp trên hay thầy cô của mình thì nhất định không nên bỏ qua lời khuyên này.

Một vài gợi ý hộp rượu vang đẹp và sang để làm các mẫu quà tết đẹp:

Hộp rượu gỗ

Đây là giá trị sang trọng nhất trong hộp quà, với thiết kế bằng gỗ bền và đẹp. Khi lựa chọn hộp đựng bằng gỗ, không riêng gì rượu, hầu hết các sản phẩm đều có giá trị cao hơn về vẻ đẹp và sự sang trọng.

Mỗi khi lễ hội mùa xuân đang đến gần, hộp rượu gỗ sưa lại có lượng tìm kiếm cao nhất. Để lại dấu ấn của bạn trên hộp quà không còn là vấn đề khó khăn nữa.

Hộp rượu gỗ

Hộp rượu gỗ

Hộp rượu da

Có bề mặt nhẵn, chống nước, thường được thiết kế dưới dạng lớp hoàn thiện riêng lẻ, cũng như bằng các vật liệu như da cá sấu, da bò, v.v.

Chiếc hộp này rất phù hợp cho sếp, đối tác hoặc người thân của bạn. Tuy nhiên, ngoài sự sang trọng, đẹp mắt thì giá cả cũng là một vấn đề cần quan tâm.

Hộp rượu da

Hộp rượu da

Hộp rượu mừng năm mới làm bằng giấy

Đây là một trong những mẫu quà tết đẹp thông dụng nhất hiện nay và được làm bằng chất liệu giấy. Giá thành khá rẻ và mẫu mã phong phú, đa dạng. 

Được thiết kế cẩn thận và phủ một lớp sơn bóng sẽ làm tăng thêm giá trị sang trọng của mỗi hộp quà. Ngoài ra, nếu bạn là người hơi cổ điển thì lựa chọn in túi giấy đựng quà cũng là một lựa chọn phù hợp.

Hộp giấy vừa tốt vừa rẻ được nhiều người yêu thích, vừa đẹp, vừa tiết kiệm chi phí phù hợp cho mọi dịp cuối năm.

Mẫu giỏ quà tết truyền thống

Những mẫu giỏ quà tết đẹp mang đậm bản sắc dân tộc Việt dưới đây sẽ ghi điểm bạn nhé:

Giỏ quà đặc sản

Giỏ quà đặc sản có thể bao gồm các đặc sản của các vùng miền khác nhau. Nay Hiwine muốn giới thiệu với các bạn một giỏ quà đặc biệt, gồm những sản vật đặc biệt như mực vòng, mực khô, ghẹ sữa, bò khô, gà xé… là những món ăn không thể thiếu của các gia đình Việt Nam.

Giỏ quà đặc trưng là món quà tuyệt vời và hợp túi tiền của các gia đình Việt Nam. Vì đây là những sản phẩm liên quan đến truyền thống dân tộc.

Các món quà đặc sản vùng miền

Các món quà đặc sản vùng miền

Giỏ quà các loại hạt

Hạt hướng dương hay hạt dưa là món ăn không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về phải không nào! Chúng ta có thể sử dụng tính năng này để thiết kế giỏ quà Tết Nguyên đán với các loại hạt khác nhau. 

Chẳng hạn như hạt dẻ, hạnh nhân, hạt sen khô, hạt mắc ca, hạt điều rang tỏi ớt, v.v. Ý tưởng của giỏ quà này không chỉ giữ được nét đẹp truyền thống của dân tộc mà còn mang tính sáng tạo khiến người nhận cảm thấy biết ơn.

Nó còn là món ăn vặt, được coi là thức quà tốt cho sức khỏe cho mọi đối tượng, là món ăn vặt không thể thiếu của mỗi gia đình từ Tết đến xuân về.

Giỏ quà các loại hạt

Giỏ quà các loại hạt

Hộp đựng quà với trái cây dẻo 

Túi hoa quả sấy khô và hoa hồng hông cũng rất phù hợp cho dịp năm mới. Người Việt Nam rất chuộng trái cây vùng này và được bày bán rộng rãi. 

Trong lễ tết, người dân ưa chuộng các sản phẩm mứt hơn. Không chỉ giữ được hương vị tự nhiên của trái cây mà còn dễ bảo quản, tạo cảm giác râm ran khi sử dụng.

Nhiều người thích giỏ quà làm từ hoa hồng hong khô như một giỏ quà Tết Nguyên Đán cho người thân, bạn bè hay đồng nghiệp. Đây cũng là một trong những giỏ quà cao cấp dành cho lễ hội mùa xuân, các sản phẩm gồm nho Chile ba màu, mứt trái kiwi, mứt dừa….

Hộp đựng quà với trái cây dẻo 

Hộp đựng quà với trái cây dẻo

Giỏ quà tết rượu vang và hạt dinh dưỡng

Trong dịp Tết đến Xuân về sắp tới, những giỏ quà Tết đầy rượu và các loại hạt dinh dưỡng đang trở thành xu hướng mua sắm của người tiêu dùng. 

Chiếc giỏ quà này không chỉ tôn thêm vẻ sang trọng đẳng cấp cho chủ nhân mà còn mang lại lợi ích cho sức khỏe. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, giỏ quà Tết đa dạng về kiểu dáng và giá cả các loại rượu, hạt dinh dưỡng.

Bánh chưng ngày Tết cùng với rượu bổ dưỡng và hạt dổi là món quà hoàn hảo dành cho mọi người, đặc biệt là những người quan trọng.

Cả rượu vang và các loại hạt đều là những chất bổ sung sức khỏe hấp dẫn. Hoàn hảo để làm quà tặng cho một đối tác kinh doanh quan trọng hoặc ra mắt nhà của một người thân yêu vào ngày đầu năm mới.

Mẫu gói quà tết Vạn Sự Như Ý

Đây là món quà Tết Nguyên Đán lấy cảm hứng từ sự giao hòa của mùa xuân và thiên nhiên, có thể cảm nhận được bằng cả năm giác quan, mang đến cho người nhận một cảm giác tinh tế khó cưỡng. 

Theo tông màu chủ đạo là đỏ và vàng, sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc và cách chọn lựa sản phẩm bánh kẹo. Điều này mang đến không khí Tết Nguyên Đán cho người nhận, từ vẻ ngoài của sản phẩm đến chất lượng cao cấp.

Giỏ quà Vạn Sự Như Ý cao cấp bao gồm đồ uống cao cấp từ Scotland, đồ uống vảy vàng cao cấp từ Nhật Bản, cà phê Davidoff từ Đức, cà phê Nescafé từ Hàn Quốc, trà húng quế từ Sri Lanka và các loại đồ uống khác.

Cũng như bánh kẹo từ các thương hiệu nổi tiếng của Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ và Đức lần lượt là bánh quy cao cấp Schogetten, Ritter Sport, Lindor, Cupid; Walkers, Haribo hay Bonne Maman và Pepperidge.

Những món quà sang trọng đầy màu sắc và ý nghĩa này sẽ được sắp xếp cẩn thận và cá nhân hóa để tạo nên những giỏ quà Tết phong cách Tây Âu độc đáo và sang trọng. 

Đặc biệt các sản phẩm bên trong nhà sản xuất rất chú trọng đến chất lượng nên thời gian bảo hành sản phẩm lên đến hơn 4 tháng.

Mẫu gói quà tết Vạn Sự Như Ý

Mẫu gói quà tết Vạn Sự Như Ý

Mẫu gói quà tết An Khang Thịnh Vượng

Lấy cảm hứng từ ý tưởng về đêm giao thừa của người Việt, chủ đề Tết này đã được ra đời nhằm mục đích mang đến cho mọi người một cái Tết trọn vẹn. Các sản phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng, tỉ mỉ, tinh tế nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, an toàn, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Sản phẩm bao gồm các sản phẩm rượu Đà Lạt, trà sữa Nestea, cà phê G7 và các loại mứt như bánh ngọt, nho khô, kẹo thập cẩm. 

Tất cả các sản phẩm đều phù hợp với mọi thành viên trong gia đình, vì vậy bạn đang góp phần tạo không khí vui vẻ cho mọi người trong dịp Tết sum họp gia đình và ấm no hạnh phúc này.

Những giỏ quà tuy nhỏ xinh nhưng có thể đem lại may mắn cho người nhận, giúp bạn tri ân một năm đã qua, cầu chúc một năm mới an khang thịnh vượng hơn.

Mẫu gói quà tết An Khang Thịnh Vượng

Mẫu gói quà tết An Khang Thịnh Vượng

Quà tết đặc biệt Đại Phú Đại Quý

Với sô cô la làm chủ đạo của giỏ quà, cùng với màu vàng tô điểm, món quà trở nên trang nhã, sang trọng và vượt thời gian. Các sản phẩm sôcôla cửa hàng có chất lượng vượt trội, chẳng hạn như Lindt ở Thụy Sĩ, Ritter Sport ở Đức, …

Để đặc biệt lan tỏa hương vị Tết đến người nhận, giỏ quà còn có các loại bánh mứt Tết cao cấp hay các loại rượu phù hợp. Phần giúp món quà thêm tinh tế, phần giúp bạn tạo nên một bữa tiệc đầm ấm. 

Thưởng thức đồ uống Scotland thượng hạng với cà phê Davidoff hoặc trà vàng Ahmed Quartet, nhâm nhi kẹo Haribo và bánh quy Pepperidge.

Quà tết độc đáo Tấn Tài Tấn Lộc

Đây là một trong những mẫu gói quà tết cao cấp nhất hiện nay. Mang một chút sắc xuân với sắc đỏ tươi vừa toát lên sự sang trọng, mạnh mẽ trong hộp quà. 

Đây thực sự là một món quà vô cùng sang trọng và tinh tế dành cho những khách hàng VIP hay những người bạn thân thiết của bạn.

Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài từ các hãng nổi tiếng như Pháp, Đức, Ý, Úc. 

Các sản phẩm bánh kẹo nổi bật bao gồm Bonne Maman’s Premium Jam, Cavendish Cakes – Harvey, Haribo và Butterfingers – Shortbread, Loacker, các loại. Ngoài ra còn có đồ uống nhập khẩu, hương vị Pháp thơm ngon, trà Lipton và cà phê Chibo.

Quà tết độc đáo Tấn Tài Tấn Lộc

Quà tết độc đáo Tấn Tài Tấn Lộc

Quà tết độc đáo ấm no

Đây là giỏ quà tặng Tết lấy được cảm tình của đông đảo khách hàng hiện nay. Đúng như tên gọi, quà tết ấm no như những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho gia chủ. Giỏ hàng được sắp xếp rất tinh tế, chắc chắn người nhận hàng sẽ rất vui và hài lòng.

Giỏ hàng được nhà sản xuất mô tả bao gồm rượu vang Đà Lạt, King Instant Black Coffee, Kit Kat Chocolate, Arsenal Cookies, Alpenliebe Caramel Candy, Mixed Chewy Candy, Lay’s Stax Potato Snacks. Với mong muốn gửi gắm điều gì đó an lành, hãy chọn mẫu gói quà tết đẹp này và chúc bạn một năm Kỷ Hợi thật hạnh phúc và ấm no.

Quà tết độc đáo ấm no

Quà tết độc đáo ấm no

Quà tết đặc biệt 500k

Các nguyên liệu thường thấy trong giỏ Tết 500k gồm có:

 • Rượu: 100k và 300k, thường thay rượu bằng trà, cà phê hoặc nước ngọt để tối ưu chi phí. Tuy nhiên, với quà tết 500k, bạn có thể tự tin chọn cho mình một chai rượu giá từ 200-300k để thêm phần ấn tượng và sang trọng cho quà của mình.
 • Trà: Với rượu nhưng với giá 500k, bạn vẫn có thể thêm một hộp trà hoặc cà phê vào mâm cỗ của mình để ngày xuân thêm phong phú và trọn vẹn. Đặc biệt là người Việt Nam chúng ta luôn có thói quen uống trà, kể chuyện đầu năm. 
 • Bánh, mứt, kẹo: Ngoài rượu, trà, cà phê thì bánh, mứt, kẹo cũng là thành phần không thể thiếu trong giỏ quà Tết. Với giá 500k, quà ngày Tết của bạn cũng có thêm nhiều lựa chọn về bánh kẹo, từ những hộp mứt quen thuộc đến những gói kẹo socola nhiều màu sắc, những chiếc bánh quy bơ thơm ngon… 
 • Thực phẩm chức năng: Bạn cũng có thể cân nhắc mua các loại thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe, phù hợp để ông bà sử dụng. Đó chắc chắn là món quà tết ý nghĩa thể hiện được tâm tư, tình cảm, sự quan tâm của bạn dành cho người nhận.

Dưới đây là các mẫu quà tết đẹp 500K cho bạn tham khảo:

Giỏ Quà Tết Trầm Hương

Trầm hương ngày càng trở thành một xu hướng trong mẫu gói quà tết đẹp của người Việt vì một số lý do:

 • Hương trầm – hương vị không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt.
 • Trầm hương có năng lượng cao nên dùng để xua đuổi buồn phiền, mang lại may mắn cho gia chủ.
 • Hương thơm trầm hương ngọt ngào, ấm áp, sang trọng, bền lâu, phù hợp với không khí Tết Nguyên Đán của mọi gia đình.
 • Trò chuyện, tâm sự những câu chuyện cùng bạn bè trong ngày đầu năm mới để thư giãn, xả stress
 • Trầm hương còn có thành phần khử trùng, diệt khuẩn nên rất tốt cho không gian nhà bạn trong mùa phổ biến này
 • Vòng trầm hương – món quà ý nghĩa, giá trị và rất thiết thực, độc đáo nên ngày càng được nhiều người lựa chọn làm quà biếu Tết cho ông bà, gia đình, họ hàng, bạn bè …
Giỏ Quà Tết Trầm Hương

Giỏ Quà Tết Trầm Hương

Giỏ Quà Tết Phúc Lộc

Giỏ Quà Tết Phúc Lộc được thiết kế bằng sợi lục bình và trang trí bằng nơ hoa cẩm tú cầu sử dụng ruy băng lụa hoặc voan. Món quà này thật ý nghĩa khi dành tặng cho gia đình và bạn bè.

Bộ quà Tết Phúc Lộc trị giá 500k bao gồm:

 • 1 hộp nho om 400g.
 • 1 bao cà phê vối 250 gam.
 • 1 túi yến mạch 400 gram.
 • 1 hộp hạt hướng dương 250 gam.
 • 1 Hạt Chia Hữu Cơ Úc 100g.
 • 1 hộp quả óc chó 250 gram.
 • 1 hộp Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Tà Xù 100g.
 • 1 lon trái cây sấy giòn 100g.
Giỏ Quà Tết Phúc Lộc

Giỏ Quà Tết Phúc Lộc

Quà Tết An Khang

Cái tên Hộp Quà Tết khi nghe qua cũng đã nói lên ý nghĩa thông điệp, gửi gắm tình cảm đến người nhận – cầu chúc một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. 

Hộp Quà Tết An Khang 500k gồm: Rượu, sô cô la, bánh. Thiết kế hộp quà rất nổi bật – độc đáo – sang trọng – chất lượng. Đặc biệt giá cả rất hợp lý. Hộp quà Tết An Khang, giá chỉ 389k.

Giỏ tết người Việt Nam

Là sự kết hợp độc đáo giữa đồ uống nổi tiếng và cao cấp cùng các loại kẹo hảo hạng được nhập khẩu nguyên chai. 

Các mẫu giỏ quà tết đẹp 500k này rất phù hợp cho những doanh nghiệp có ngân sách thấp hơn lựa chọn làm quà tặng cho khách hàng, đối tác hay nhân viên. Vẫn thể hiện được sự chân thành, sang trọng và thiết thực

Quà Tết cho 500.000 người Việt Nam bao gồm:

 • Rượu vang Ý truyền thống – nhập khẩu nguyên chai từ Ý.
 • Cosy Green Tea – Hộp Tết sang trọng.
 • Nho khô là sản phẩm cao cấp được nhập khẩu từ Hoa Kỳ – rất tốt cho sức khỏe.
 • Cà phê Trung Nguyên
 • Bánh quy bơ
Giỏ tết người Việt Nam

Giỏ tết người Việt Nam

Mẫu gói quà tết Công Thành Danh Toại

Đây là mẫu giỏ quà tết đẹp mà bạn có thể gửi đến khách hàng của mình để thể hiện sự gắn bó của họ với công ty, doanh nghiệp của bạn. 

Cách trang trí và sắp xếp những chiếc giỏ quà rất tinh tế và ấn tượng. Các sản phẩm được lựa chọn cho bộ quà Tết cao cấp này đều dựa trên tông màu vàng sang trọng.

Các giỏ quà được lựa chọn từ các sản phẩm thương hiệu nổi tiếng của Anh, Đức, Pháp, Nhật và các thương hiệu nổi tiếng khác như đồ uống cao cấp của Ý, vảy vàng Nhật Bản, cà phê Davidoff, trà húng quế, trà Gold Ahmed Quartet, kẹo La Dory Pepperidge Farm mix, Ritter sô cô la thơm ngon Và Kẹo Lindor, Haribo.

Những sản phẩm này hứa hẹn sẽ mang đến những bữa tiệc trà, bánh cho mọi thành viên bầu không khí thoải mái nhất.

Mẫu gói quà tết Công Thành Danh Toại

Mẫu gói quà tết Công Thành Danh Toại

Chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ những mẫu giỏ quà tết đẹp Hiwine luôn sẵn sàng cung cấp với số lượng lớn cho các công ty, xí nghiệp để làm quà tặng cho nhân viên và khách hàng. Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp đưa ra những giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu của Doanh nghiệp. Đưa ra mức giá hợp lý, chiết khấu cao cho những đơn hàng số lượng lớn.

—–


  Product Image

  ——


  Sản Phẩm
  Shopping cart

  QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐỦ 18 TUỔI?

  Hiwine chỉ giới thiệu sản phẩm rượu vang đến đối tượng trên 18 tuổi.

  Truy cập bị từ chối

  Bạn chưa đủ 18 tuổi để truy cập website. Vui lòng quay lại sau!

  I am 18 or Older I am Under 18
  Home
  Wishlist
  0 items Cart
  My account

  Sign in

  No account yet?