Hộp Giấy

Hộp rượu TWB 02.10

1.390.000 VNĐ
Combo TWB 02.10 bao gồm:
 • Vang TBN Siglo Saco
 • Vang TBN Siglo Saco
 • Hộp Túi Giấy 02 Chai HiWine xanh

Hộp rượu TWB 02.9

1.280.000 VNĐ
Combo TWB 02.9 bao gồm:
 • Vang TBN Siglo Tinto
 • Vang TBN Goru Verde
 • Hộp Túi Giấy 02 Chai HiWine đỏ

Hộp rượu TWB 02.8

980.000 VNĐ
Combo TWB 02.8 bao gồm:
 • Vang TBN Bayanegra Blue Label
 • Vang TBN Bayanegra Blue Label
 • Hộp Túi Giấy 02 Chai HiWine đỏ

Hộp rượu TWB 02.6

1.180.000 VNĐ
Combo TWB 02.6 bao gồm:
 • Vang Ý Vinuva Nero d'Avola
 • Vang Ý Vinuva Pinot Grigio
 • Hộp Túi Giấy 02 Chai HiWine đỏ

Hộp rượu TWB 02.3

1.030.000 VNĐ
Combo TWB 02.3 bao gồm:
 • Vang Pháp Aromatic Cabernet Sauvignon
 • Vang Pháp Aromatic Chardonnay
 • Hộp Túi Giấy 02 Chai HiWine đỏ

Hộp rượu TWB 02.2

1.190.000 VNĐ
Combo TWB 02.2 bao gồm:
 • Vang TBN Old Hands Roble
 • Vang TBN Old Hands Sauvignon Blanc
 • Hộp Túi Giấy 02 Chai HiWine màu xanh

Hộp rượu TWB 02.1

820.000 VNĐ
Combo TWB 02.1 bao gồm:
 • Vang TBN Bayanegra Tempranillo
 • Vang TBN Bayanegra Verdejo
 • Hộp Túi Giấy 02 Chai HiWine màu đỏ

Quà rượu TWB 01.10

890.000 VNĐ
Combo TWB 01.10 bao gồm:
 • Vang Chile Arao Red Blend
 • Hộp Túi Giấy 01 Chai HiWine màu đỏ

Quà rượu TWB 01.9

660.000 VNĐ
Combo TWB 01.9 bao gồm:
 • Vang Ý Emporium Primitivo
 • Hộp Túi Giấy 01 Chai HiWine màu đỏ

Quà rượu TWB 01.6

720.000 VNĐ
Combo TWB 01.6 bao gồm:
 • Vang TBN Siglo Saco
 • Hộp Túi Giấy 01 Chai HiWine màu xanh

Quà rượu TWB 01.5

720.000 VNĐ
Combo TWB 01.5 bao gồm:
 • Vang TBN Filarmonia MSM
 • Hộp Túi Giấy 01 Chai HiWine màu xanh

Quà rượu TWB 01.3

560.000 VNĐ
Combo TWB 01.3 bao gồm:
 • Vang TBN Rambla Rose
 • Hộp Túi Giấy 01 Chai HiWine màu đỏ

Quà rượu TWB 01.2

560.000 VNĐ
Combo TWB 01.2 bao gồm:
 • Vang TBN Bayanegra Blue Label
 • Hộp Túi Giấy 01 Chai HiWine màu xanh

Quà rượu TWB 01.1

450.000 VNĐ
Combo TWB 01.1 bao gồm:
 • Vang TBN Bayanegra Cabernet Sauvignon
 • Hộp Túi Giấy 01 Chai HiWine màu đỏ
Shopping cart

QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐỦ 18 TUỔI?

Hiwine chỉ giới thiệu sản phẩm rượu vang đến đối tượng trên 18 tuổi.

Truy cập bị từ chối

Bạn chưa đủ 18 tuổi để truy cập website. Vui lòng quay lại sau!

I am 18 or Older I am Under 18
Home
Wishlist
0 items Cart
My account

Sign in

No account yet?